หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Follow up Skills)

รหัสหลักสูตร: 67477

จำนวนคนดู 272 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Follow up Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การมอบหมายงานเป็นทั้งเครื่องมือและหน้าที่หนึ่งของผู้นำทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการหรือผู้บริหาร เพื่อให้ให้ตัวผู้นำเองสามารถจัดสรรเวลาได้เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไปทำงานอื่นๆ ที่ท้าทายและได้ใช้ศักยภาพภายในตนเองให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ให้สามารถก้าวขึ้นมาทำงานที่ทดแทนกับตำแหน่งของหัวหน้าได้มากขึ้นแม้การมอบหมายงานจะมีประโยชน์ แต่ในการทำงานจริงๆ ยังมีผู้นำหลายท่านที่ยังไม่สามารถที่จะมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ หรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะมอบหมายงานของตนเองให้กับทีมงาน และเลือกที่จะทำงานนั้นด้วยตนเองมากกว่า

        สาเหตุที่ทำให้ผู้นำหลายท่านไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้น้อง หลายครั้งไม่ใช่จากเรื่องของความรู้ แต่สาเหตุของความไม่มั่นใจนั้นมาจากหลุมพรางทางความคิดชั่วคราว เช่นความกังวลในผลลัพธ์ไม่มั่นใจในศักยภาพของน้องรู้สึกว่าผลงาน ที่ตนเองทำนั้นดีกว่าและเร็วกว่าจึงกลัวว่างานจะล่าช้ากลัวถูกตำหนิหรือการเป็นห่วงทีมงานกลัวลูกน้องไม่รักเพราะคิดว่าน้องเองก็ไม่อยากทำงานหนัก เป็นต้นซึ่งหากผู้นำเองมองไม่เห็นหลุมพรางทางความคิดเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นเชิงบวกให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะนำเอาประสบการณ์ และองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการมอบหมายงานทีมงานได้

        การเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองจะทำให้ผู้นำสามารถสำรวจพบปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัว (FEARS) ทั้ง 5 รูปแบบ คือ ความรู้สึกไม่ยุติธรรมไม่คุ้มค่าความรู้สึกไม่แน่ใจผลลัพธ์ความรู้สึกถูกจำกัดทางเลือกความรู้สึกไม่ถูกสนใจและความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าอันเป็นหลุมพรางทางความคิดของตนเองได้ เมื่อค้นพบปัจจัยความกลัวของตนเองแล้วจึงใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการโค้ช เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดสร้างทัศนคติใหม่ที่จะก้าวข้ามหลุมพรางของตนเอง มองเห็นความคุ้มค่าของการมอบหมายงานเพิ่มขึ้นสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ต้องการมีเทคนิค และทางเลือกที่ทำได้มากขึ้น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี และรู้สึกมองเห็นคุณค่าตนเองในฐานะผู้นำและผู้พัฒนาทีมงาน

        เมื่อสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ผู้นำเองก็จะสามารถจำลองกระบวนการนั้นมาใช้กับทีมงานได้เช่นกันเพราะทีมงานเองก็จะเกิดความกลัวเอได้รับการมอบหมายงาน ผู้นำเองจึงสามารถใช้กระบวนการโค้ชที่ตนเอง ได้เรียนรู้มาผสมผสานกับหลักการและเทคนิคในการมอบหมายงาน เพื่อวางแผนสร้างแนวทางในการพัฒนาทีมงานด้วยการมอบหมายงานได้ต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เรียนรู้เทคนิควิธีการในการมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ

2.เกิดทักษะการวางเป้าหมายและวางแผนในการมอบหมายและติดตามงาน

3.มีทัศนคติเชิงบวกต่อการมอบหมายและติดตามงาน

4.สร้างความเข้าใจความต้องการของทีมงาน และสร้างโอกาสในการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงที่ 1 สำรวจแนวคิดในการมอบหมายงาน

 • ความหมายและหลักการในการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ความแตกต่างระหว่างการมอบหมายงานและการสั่งงาน
 • การแบ่งลักษณะของงานแต่ละประเภท และการให้ลำดับความสำคัญ
 • กิจกรรม Delegation Mindset สร้างเป้าหมายและสำรวจกรอบความคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงานของตนเอง

ช่วงที่ 2 สำรวจหลุมพรางในการมอบหมายงาน

 • ภาวะผู้นำกับการมอบหมายงาน
 • สำรวจหลุมพรางทางความคิด ที่ทำให้ไม่เกิดการมอบหมายงาน
 • วิธีการข้ามหลุมพรางทางความคิด
 • กิจกรรม Unlock Your FEARS ค้นหาหลุมพรางในการนำเสนอของตนเพื่อก้าวข้ามสู่การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ

ช่วงที่ 3 ค้นหาศักยภาพของทีมงาน การบริหารคนให้เหมาะสมกับศักยภาพ

 • ค้นหาจุดแข็งทีมงานแต่ละประเภท ด้วยคน 4 ประเภท
 • การวิเคราะห์กายภาพทีมงาน เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสม
 • TAPS Model เทคนิคการพัฒนาทีมงาน เพื่อยกระดับความพร้อมในการมอบหมายงาน
 • ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาในการมอบหมายและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

ช่วงที่ 4 เรียนรู้กระบวนการในการมอบหมายงาน

 • SMART Goal Setting การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 • Communication and Connection การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทีมงาน
 • Delegation for Improvement การมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
 • PDCA การวางแผนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ
 • กิจกรรม Coaching for Delegation ฝึกทักษะการมอบหมายงานด้วยการใช้ทักษะและกระบวนการโค้ช

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้ที่เคยฝึกอบรมเรื่องการโค้ช / ผู้ที่ต้องใช้การโค้ชในการทำงาน ผู้สนใจหรือทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Follow up Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การมอบหมายงาน, การสั่งงาน, การแบ่งลักษณะของงาน, สร้างเป้าหมาย, หลุมพรางทางความคิด, จุดแข็งทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด