อบรม MS Access 2007 (Intermediate-Advanced)

รหัสหลักสูตร: 7031

จำนวนคนดู 1293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จะเป็นการแนะนำในเชิงปฏิบัติ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ในขั้นพื้นฐานมาพัฒนา และประยุกต์เข้ากับงานที่ทำ อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยจะเน้นการทำงานขั้นสูง  Form ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบบนฟอร์ม , วิธีสร้างคำสั่งด้วย  Macro เพื่อประยุกต์ใช้กับ Form และ Report นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเมนูคำสั่ง เพื่อใช้ในการเลือกการทำงาน หรือสลับหน้าต่างการทำงาน อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งการสร้างวิธีการเปิด – ปิด Database File แบบอัตโนมัติ

หลังจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะสามารถ

- สร้าง Form ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ

- สร้างคำสั่งด้วยการใช้ Macro และสามารถนำคำสั่งที่สร้างไปใช้กับ Form หรือ Report

- สร้าง Menu Form เพื่อเรียกใช้งาน Table, Query, Form, Report

- กำหนดการเปิด/ปิด Database File ด้วย Start Up

สิ่งจำเป็นที่ควรทราบก่อนการอบรม :

พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Access 2007 ขั้นพื้นฐานมาแล้ว

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, 24 เมษายน 2552, เมตริกของบอสตัน (BCG Matrix), การกำหนด KPI ของตำแหน่งจาก JD, การเตรียมตัวของนัก HR, อบรม ประสบการณ์งานเสริมความแข็งแรงอาคารและงานยกอาคาร, อบรม วิศวกรรมโยธา, งานคำนวณออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างด้วย FRP composites, แก้ไขปัญหาฐานรากและก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด