สัมมนาการตลาด/การขาย

รวมหลักสูตรอบรมสัมมนาจัดซื้อ การตลาด การขายและการบริการ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตลาดและการตลาดออนไลน์ ที่ส่งเสริมการขายให้เป็นไปได้ด้วยดี
22 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
มีหลายรอบให้เลือก รอบที่ 1: 8 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 2: 9 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 3: 10 ก.ค. 63

เวลา 10:00 - 16:00น.


รอบที่ 4: 11 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 5: 12 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 6: 13 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 7: 14 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 8: 15 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 9: 16 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 10: 17 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 11: 18 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 12: 19 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 13: 20 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 14: 21 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 15: 22 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 16: 23 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 17: 24 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 18: 25 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 19: 26 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 20: 27 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 21: 28 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 22: 29 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 23: 30 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.


รอบที่ 24: 31 ก.ค. 63

เวลา 07:00 - 12:00น.คุณสามารถเลือกรอบได้ ตอนลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา

คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง...

ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook(เพจ,โพส,วีดีโอ,เว็บ) - IG
วรพล(โค้ชพล)