registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การขาย (Sale Strategy)

หลักสูตรเกี่ยวกับการขาย เทคนิคการขาย

25 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target
3900บาท
การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป
สร้างทีม “พิชิตยอดขาย” ยุคดิจิตอล
4500บาท
พัฒนาศักยภาพของทีมขาย.. ด้วยกลยุทธ์ SALETEAM 4.0 รองรับการขยายงาน และการเจรจาต่อรองยุคดิจิตอล ที่มีคู่แข่งจำนานมหาศาลเพื่อกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
สัมมนา Business Presentation Skill ( การนำเสนอฉบับนักธุรกิจ )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ "ไร้ค่า" ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ? สัมมนานี้มีคำตอบ
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรื
สุดยอดนักขาย 4.0
3800บาท
แบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

First Step To Top Sale ( ก้าวแรกสู่สุดยอดนักขาย )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทักษะด้านการขายสำคัญมากสำหรับทุกธุรกิจ ต่อให้คุณมีสินค้าที่ดีมากๆแต่ปิดการขายไม่ได้ เตรียมตัวเจ๊ง !!
SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายขั้นเทพ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
3900บาท
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา 2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา 4) ความสำคัญของการวาง
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์
3900บาท
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย · ละลายพฤติกรรม ICE BREAK · ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) · ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” · เทคนิคก
การเจรจาต่อรอง ปิดการขายให้ได้ยอด สำหรับนักขาย Gen Y
3900บาท
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล หลักการและเหตุผล ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะ
7th Step for Success Selling 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
3900บาท
ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน พร้อมรับสวนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,300 บาททันที !!!
Professional Sales & Proactive Sales Skills
3900บาท
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการค้า ซึ่งทุกบริษัทต่างต้องการรักษาดึงดูดและช่วงชิงลูกค้า เพื่อให้บริษัทอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้นในการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขาย และทัศนคติให้มีประสิทธิ ผลสูงส
การบริหารงานขาย : Sales Management Programme
12000บาท
การบริหารทีมงานขาย เป็นภาระกิจที่สำคัญของผู้บริหารทีมขาย การอบรมในหลักสูตร การบริหารการขาย : Sales Management จะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในหลักการบริหารทีมขาย การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดระบบคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ (Effective Negotiation for Success)
4600บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,600 บาท เท่านั้น..
เทคนิคการเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ สำหรับงานขายขั้นสูง
3800บาท
1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 3 เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
3500บาท
เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up) เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และแผนการขายใหม่ๆ ให้กับนักขายทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มแนวคิดการอบรมใหม่สำหรับหัวหน้าทีมขายที่จะนำไปเทรนให้กับนักขายในทีมได้
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน
กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3800บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาลูกค้า... สร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น
สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก
3800บาท
: งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ต้องมีจิตสัมผัสของผู้ประกอบการท
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
3800บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร  พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?  พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?  พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษ
สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
3800บาท
พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้
Sponsored
Image Road-map v.2
3190บาท
ไม่ต้องรอโชคมาช่วย ไม่ต้องรอโอกาสวิ่งมาชน เพราะคุณสามารถกำหนดทุกย่างก้าวของตัวคุณเองได้!! อยากเป็นคนที่โลกจำ...คุณต้องเริ่มลงมือประทับภาพของคุณให้อยู่ในใจของคน!!!
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้