บันทึกสำเร็จ...

โค้ชโปรชัย

สิทธิชัย  เนตรสืบสาย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (ออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook / LINE / Google / Instag)

จำนวนเข้าชม 3838 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

สอนออนไลน์ หลักสูตร Fast start online ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น

ประสบการณ์

เจ้ของหลักสูตร Fast start online สอนออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น มากว่า 5 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Fast start online ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น
Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

                                                                                       ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนต...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชโปรชัย สิทธิชัย เนตรสืบสาย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »