บันทึกสำเร็จ...

นพดล  สเลลานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 1375 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาวิศวกรรม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรหมุน Steam Turbine, Generator, Gas Compressor, Pump ฯลฯ มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา ( Alignment ) ด้วยไดอัลเกจ ( Dial gauge )


Sponsored
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นพดล สเลลานนท์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »