บันทึกสำเร็จ...

นพดล  สเลลานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 546 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาวิศวกรรม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรหมุน Steam Turbine, Generator, Gas Compressor, Pump ฯลฯ มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา ( Alignment ) ด้วยไดอัลเกจ ( Dial gauge )


Sponsored
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นพดล สเลลานนท์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »