บันทึกสำเร็จ...

นพดล  สเลลานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 2078 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาวิศวกรรม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรหมุน Steam Turbine, Generator, Gas Compressor, Pump ฯลฯ มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา ( Alignment ) ด้วยไดอัลเกจ ( Dial gauge )


Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

ยืนยันจัดอบรม วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบ Zoomหลักการและเหตุ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation and Distribution Management )

 วัตถุประสงค์1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นพดล สเลลานนท์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »