บันทึกสำเร็จ...

นพดล  สเลลานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 1800 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาวิศวกรรม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรหมุน Steam Turbine, Generator, Gas Compressor, Pump ฯลฯ มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา ( Alignment ) ด้วยไดอัลเกจ ( Dial gauge )


คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นพดล สเลลานนท์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »