การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร

รหัสหลักสูตร: 20221

จำนวนคนดู 820 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 


                 -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
                 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
                 -เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. แนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์
  2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  3. สรุป คำถาม และ คำตอบ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, อบรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, 11 ตุลาคม 2556 เวลา09.00-16.00

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด