เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยศักยภาพ นักสื่อสารที่เกิดผล

รหัสหลักสูตร: 20240

จำนวนคนดู 1079 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
1.  เข้าใจและทราบถึงประโยชน์ด้านเทคนิคการสื่อสาร และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2.  เกิดความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและนำแนวคิดการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าไปใช้ในธุรกิจได้
3.  สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน  และช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด 
4.  มีความเข้าใจต่อแนวคิดการตลาดแบบสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า 
5.  เข้าใจกลยุทธ์ทำให้ลูกค้ามีความภักดี  (Loyalty Brand)  ต่อธุรกิจหรือบริการ
6.  มีทัศนคติที่ดีในการบริการด้านการสื่อสารที่เกิดผล
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.  มาตรฐานสำคัญของอาชีพ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์”
2.  ทัศนคติในการบริการด้านการสื่อสารที่เกิดผล
3.  กลยุทธ์การเป็น 

          - นักพูด  

          - นักฟัง  

          - นักเขียน 

          - นักอ่านที่ดี
4.  หลักการ  “การใช้ภาษา  และสำนวน”
5.  การจัดระบบ และการวางแผนการตอบรับ
          -  การทำความเข้าใจข้อมูล
          - การแยกประเภทเรื่อง
6.  การฝึกปฏิบัติกลุ่ม Case  Study จากสถานการณ์จริง
7.  การนำเสนอผลงานกลุ่มและการประเมินผล
8.  สรุป  และคำถาม – คำตอบ

เวลา 09.00น.-16.00น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, อบรม การบริหารด้วยศักยภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้