หลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรกิจ (Business System Development)

จำนวนคนดู 1032 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การมีระบบงานธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาและมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบหลักต่าง ๆ ของธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบงานธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการบูรณาการด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน 
หัวข้ออบรมสัมมนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

โทร 0 2832 0980, 0 2832 0413

อีเมลล์ muanfaipan@pim.ac.th

www.pim.ac.th/bsd

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, Business System, การพัฒนาระบบงานธุรกิจ, ระบบงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพ, System Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด