ปลุกพลังชีวิต พิชิตความสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 22466

จำนวนคนดู 1308 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ..

หัวข้ออบรมสัมมนา

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน (กฏแห่งแรงดึงดูด / แผนผังทางการเงิน)

การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน 

หลักการโปรแกรมภาษาสมอง (NLP – Neuro-Linguistic Programming)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา, อบรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว, อบรมสัมมนาเชิงนันทนาการ, อบรมสัมมนา Walk Rally, อบรมสัมมนาปลุกพลังชีวิต, อบรมสัมมนาสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด