อบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (7Q management) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

รหัสหลักสูตร: 66891

จำนวนคนดู 717 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (7Q management) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้ย...?


1.เจอผิดพลาด ล้มเหลว ทำให้รู้สึกท้อถอยอยู่เหมือนกัน

2.อยากจะคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ยังคิดไม่ออกเท่าใดนัก

3.รู้สึกหงุดหงิด รบกวนใจกับคำวิจารณ์คอมเมนต์ เลยทำงานไม่ค่อยจดจ่อนัก

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างแรงใจและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมอย่างได้ผลและมีความสุข ด้วยแนวคิด 7Q ความฉลาดแห่งอนาคต ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในสร้างแรงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ด้วย 7Q ทำอย่างไร?

2.จะพลิกวิกฤติสู่โอกาสด้วยทัศนคติเชิงบวก ทำอย่างไร?

3.จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?

4.จะสร้างจิตอาสา เห็นแก่ส่วนรวม ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข..ทำอย่างไร?

5.จะรับมือกับคำตำหนิวิจารณ์ การถูกปฏิเสธ อารมณ์เชิงลบ ได้อย่างไร?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เข้าใจภาพรวม การสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแนวคิด 7Q…เพื่อ Aim 1

    •5 คุณสมบัติแห่งความฉลาดแห่งอนาคต 7Q

    •7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต ยุคโลกพลิกผัน

    •VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

    •3R…ไขความลับ ปัญญาล้มลุก (Resilience)

    •10 คิด ไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

    •CEO’s success story: ถอดบทเรียน 7Q เชิงวิเคราะห์

    •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 7Q

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจความฉลาดแห่งอนาคต” แบบ 7Q

2. พัฒนา RQ, AQ, CQ ด้วยพลังคิดบวก…เพื่อ Aim 2

    •URO…3 วิธีการมองโลก ชี้ขาดความสำเร็จ

    •Under…5 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ร้าย

    •Over…4 สัญญาณชี้ มองบวกเกินจริง

    •Real…4 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ดี

    •4 มอง...พลิกความคิด ชีวิตติดปีก (Optimism)

    •Steve Jobs’ story: ถอดบทเรียนเชิงวิเคราะห์ด้วย Real + 4มอง

    •Victor…6 เคล็ดวิชาฝึกคิดบวก

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Detective”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “พลิกความคิด” 4มอง

3. พัฒนา CQ ด้วยการใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า …เพื่อ Aim 3

    •Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ

    •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง

    •3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า

    • •Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

    •SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” Wise

4. พัฒนา MQ, HQ ด้วย อิคิไก (Ikigai)…เพื่อ Aim 4

    •3P…ความลับของความสุข 3 ระดับ

    •Failure...7 เสียดาย เพราะเลือกผิด

    •Goal…กุญแจ 4 ดอกสร้างความหมายให้ชีวิต

    •8 เก่ง…ความถนัดที่ซ่อนอยู่ (Multiple intelligence)

    •9 คำถาม สำรวจความถนัดที่ซ่อนอยู่

    •Assist…6 แนวทางเสริมสร้างความหมายให้ชีวิต

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Giving”…เพื่อเข้าใจคุณค่าแห่งการให้

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ฉลาดสร้างสุข” แบบ Goal

5. .พัฒนา EQ ด้วย ความคล่องไวทางอารมณ์ (Emotional agility)…เพื่อ Aim 5

    •9 สัญญาณเตือนพร่องอีคิว (Low-EQ signal)

    •Free…4 เคล็ดวิชา รู้ทัน ฉันโอเค (Emotional Agility)

    •CEO’ success story: กรณีศึกษา Free

    •2D…จุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญการถูกปฏิเสธ (Rejection)

    •12 สุดยอดคำถามพัฒนา “รู้ทัน ฉันโอเค”

    •3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP

    •Soften…6 วิตามินเสริมอีคิว

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hidden faces”…เพื่อตระหนักถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “รู้ทัน ฉันโอเค” Free

6. ขยายผลฝึกอบรม

    • สรุปสาระสำคัญ

    •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (7Q management) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต