เทคนิค วิธีการ และข้อต้องระวัง การจัดทำ Invoice Declaration ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ Self Certification

รหัสหลักสูตร: 22508

จำนวนคนดู 964 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน”  หรือ  SELF CERTIFICATION (SC) ตั้งแต่28 ตุลาคม 2554 โดย 6 ประเทศในอาเซียน จะใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปและจะใช้เต็มรูปแบบในปี 2558 โดยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ด้วยเหตุนี้บางประเทศใน ASEAN จึงยกเลิกการใช้ Form D

            การเริ่มต้นใช้ระบบSELFCERTIFICATION ทำให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่จะเข้าระบบเพื่อใช้สิทธิ์ด้านภาษีอากร จะต้องรู้และเข้าใจเทคนิควิธีการจัดทำ  INVOICE DECLARATION ให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสำแดงหรือระบุสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือที่อยู่ในตัวสินค้าซึ่งมีทั้งการใช้วัตถุดิบทั้งหมดหรือการใช้วัตถุดิบทางอ้อมในประเทศ  หรือการใช้วัตถุดิบแบบสะสมเพื่อการผลิตรวมไปถึงการเปลี่ยนแปรสภาพของวัตถุดิบและสินค้าอันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพิกัดสินค้าเช่น จากผ้าผืนเป็นเสื้อ จากเม็ดพลาสติกเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  ฯลฯ

            โดยการระบุดังกล่าวต้องสำแดงให้ถูกต้อง กรณีที่จะต้อง ระบุใน INVOICE DECLARATION เพื่อการส่งออก และต้องเข้าใจคำศัพท์ต่างๆ ใน INVOICE DECLARATION ที่ส่งมาจากผู้ส่งออกในอาเซียน เพื่อการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรนำเข้าและเพื่อการกำหนดเป็นเงื่อนไขใน L/C

            นอกจากนี้การจะได้แหล่งกำเนิดสินค้า แม้จะเป็นการใช้หรือซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ      ก็ตาม ก็ยังมีประเด็นว่าจะต้องซื้อจากโรงงานที่มีใบ รง.4 หรือหากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องสินค้าที่มีกระบวนการผลิต ตามที่กำหนด (PRODUCT SPECIFIC RULES หรือ PSR) ก็ต้องเข้าใจ เรื่อง PSR จึงจะสำแดงแหล่งกำเนิดของสินค้านำเข้า ส่งออกได้ถูกต้อง

ประเด็นที่ต้องระวัง  ข้อที่ต้องทราบก็คือ ขณะนี้มาเลเซียใช้ Invoice Declaration กับประเทศไทยแล้วและมีความเป็นไปได้สูงกว่า ภายหลังปี 2558 L/C ที่เปิดจากบางประเทศจะระบุเรื่องInvoice Declaration เป็นเงื่อนไขใน L/C

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ...

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564
ฟรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ