Visual Control การควบคุมด้วยการมองเห็น - วันที่ 15 กันยายน 2559

รหัสหลักสูตร: 33136

จำนวนคนดู 2186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
Visual Control การควบคุมด้วยการมองเห็น - วันที่ 15 กันยายน 2559
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของทุกสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต และการบริการมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้ แต่เครื่องมือพื้นฐานที่ง่าย และสะดวกในการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน คือ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) จึงควรเริ่มต้นปลูกฝังแนวคิด การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการช่วยกันขจัดความสูญเปล่าในทุกๆกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน ให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สี และอื่นๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจหลักการของ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
คุณพัชมน คุณนัยนา 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
หรือ เข้าเยี่ยมชม website : www.hrdzenter.com
, E-mail : [email protected]

www.facbook.com/hrdzenter
วันที่ 15 กันยายน 2559
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, อบรมการควบคุม, การควบคุมด้วยการมองเห็น, visual control, หลักสูตร visual control, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้