หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ - วันที่ 13 กันยายน 2559

รหัสหลักสูตร: 33182

จำนวนคนดู 1700 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมืออาชีพ

- สามารถนำทักษะที่ได้รับจากหลักสูตร ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการทางโทรศัพท์

- เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัท และก่อให้เกิดความประทับใจครั้งแรกกับผู้ที่มาติดต่อ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมปลูกฝังทัศนคติที่ดี อันสืบเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร

หัวข้ออบรมสัมมนา
ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
คุณพัชมน คุณนัยนา 089 773 7091, 089 606 0444, 090 645 0992
หรือ เข้าเยี่ยมชม website : www.hrdzenter.com
, E-mail : [email protected]

www.facbook.com/hrdzenter
วันที่ 13 กันยายน 2559
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการให้บริการทางโทรศัพท์, สัมมนาบริการทางโทรศัพท์, สัมมนาทักษะการใช้โทรศัพท์, พัชรี แช่มช้อย, telephone, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด