registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กลยุทธ์การเป็นเถ้าแก่ใหม่ ถ่ายทอดโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์จริงมากกว่า 30 ปี พร้อมกับพบเจ้าของโรงงาน

จำนวนคนดู 481 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การเป็นเถ้าแก่ใหม่ ถ่ายทอดโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์จริงมากกว่า 30 ปี  พร้อมกับพบเจ้าของโรงงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เถ้าแก่ใหม่ นั้น จะเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม" ช่วงภาวะแห่งอันตราย คือ โอกาสดีสำหรับ เถ้าแก่ใหม่”  ในวงการ @ ธุรกิจความงามเครื่องสำอาง สาปา น้ำหอม    

หัวข้ออบรมสัมมนา
                     ฉะนั้นหากเพื่อไม่ให้เสียโอกาสโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านอาหารที่กำลังปรับปรุง   ร้านอาหารที่ต้องการขยายกิจการ  ร้านอาหารที่ต้องการเพิ่มสาขาธุรกิจ  รวมถึงภาพรวมการบริหารทรัพยากรต่างๆ  กลยุทธ์ของธุรกิจร้านอาหารต่างๆ ที่นิยมใช้และได้ผลจริง  เพราะผู้ที่จะมาถ่ายทอดความรู้มาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับกันในวงการธุรกิจอาหาร   ประการณ์มากกว่า 30 ปี
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรกิจ, อบรม, สัมมนา, ร้านอาหาร, เรียน, การจัดการ

อบทำเซรั่ม 1 ใน 6 วิชที่คุ

การใช้น้ำหอมในผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

ทำครีมกันแดด

รีวิว1

ต่อรองกับเจ้าของโรงงาน