อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล ( HR for Non HR )

รหัสหลักสูตร: 66183

จำนวนคนดู 1120 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล   ( HR for Non HR )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 162 วัน


รอบที่

2

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 292 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

     ปัจจุบันกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้เพื่อประเมิน ตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติงาน อาทิ Competency, Key Performance Indicators เป็นต้น จึงจำเป็นต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่พ้นสภาพไป โดยเรียกว่ากระบวนการบริหารคนภายในหน่วยงาน ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังพล การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การพัฒนา และการดูแลรักษา โดยการนำเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้

     หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR) เน้นที่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีทักษะ มีความรู้ และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยผลักดันให้องค์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปใช้ได้จริงภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ความสำคัญของบริหารทรัพยากรบุคคล

   2. บทบาทของ HR ในยุคปัจจุบัน

   3. ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย

   4. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

   5. บทบาทของ Line Manager กับ ฝ่าย HR

   6. การวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)

   7. การสรรหาพนักงาน (Recruitment)

   8. การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

   9. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

   10. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

   11. การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

   12. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

Workshop ฝึกจัดทำ JD. JS. IDP, KPI

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   - การบรรยาย  40%

   - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   - กรณีศึกษา 10%


วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   - ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

   - พนักงานที่กำลังได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน

   - บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสุตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล ( HR for Non HR )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพ, HR for Non HR, อบรม HR, อบรม HR for Non HR, อบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, อบรมออนไลน์ HR for Non HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ