หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)

รหัสหลักสูตร: 67350

จำนวนคนดู 565 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  (TQM : Total Quality Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

TQM เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่ง โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้า หรือบริการ ให้ลูกค้าพึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ดร.โนริอากิ คาโน่ ได้สร้างโมเดลจาลองการบริหารงานออกมาเป็นรูปบ้านเพื่อสรุปแนวคิดการบริหาร โดยอาศัยช่องทางการบริหารนโยบายผ่านผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงานหน้างาน ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่าง ๆ เช่น การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้าของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงการจัดลำดับความสำคัญ การบริหารกระบวนการ การกำหนดมาตรฐาน และการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ อีกทั้งใช้เครื่องมือช่วยต่าง ๆ เช่น QC เป็นต้น

วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวความคิดด้าน TQM

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบของ TQM

•เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละแผนกสามารถนำแนวความคิดด้าน TQM ไปประยุกต์ใช้ที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำ TQM มาใช้ในองค์กร

•แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ

•องค์ประกอบของคุณภาพ

•Attractive Quality VS Must-be Quality

•House of Quality (CONCEPTS - Technique - PROMOTIONAL VEHICLES)

•การบริหารนโยบาย (Policy Management)

•การบริหารงานประจาวัน(Daily Management)

•การบริหารงานตามภาระหน้าที่ (Cross-Functional Management)

•กิจกรรมพื้นฐาน (Bottom Up Activities)

•การแก้ไขปัญหา หรือ Problem Solving หัวใจสำคัญของ TQM

•แนวทางประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร

•ถามตอบ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM : Total Quality Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เข้าใจแนวความคิดด้าน TQM, องค์ประกอบของคุณภาพ, Attractive Quality, Must-be Quality, House of Quality, การบริหารนโยบาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้