registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

"บัญชี"พา"รวย" (16H)

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

  การอ่านบัญชีให้ขาด คือ การอ่านค่าตัวเลขทางการบัญชีให้เป็น เช่น สิ้นค้าไหนขายดีกำไรน้อยหรือสินค้าไหนขายได้น้อยแต่กำไรดีแยกประเภทของเงินให้ออก เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ แม้แต่ในสภาพวะการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพของธุรกิจที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นได้

  งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้างความสามารถในการชำระหนี้ สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า "บัญชี"พา"รวย"

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ"รวย"ด้วย"บัญชี"เขาทำกันอย่างไร

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง เปิดเผยชัดเจน โปร่งใส ใช้ในการวิเคราะห์ได้
2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต
3. สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา สามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ
4. สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที
5. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
6. มีการคัดเลือกโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้นๆและสามารถออกแบบ
7. แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
การอ่านงบการเงินและบัญชี

การอ่านบัญชีให้ขาด

ความสำคัญของงบการเงิน

Sponsored
จับมือใหม่เทรด Forex อย่างเซียน จ.กรุงเทพฯ

เรารวบรวมหลักสูตรที่ดีและง่ายสำหรับมือใหม่สามารถทำกำไรได้ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพด้า...

ดูรายละเอียด
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
 อ.มานพ อิ่มอุระ
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรกิจ, บัญชี, ผู้ประกอบการ, StartUp