หลักสูตร Leadership & Motivation Technique for Supervisor level วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 60

รหัสหลักสูตร: 37281

จำนวนคนดู 1238 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
  หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานรวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอในให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

    หลักสูตร Leadership & Motivation Technique for supervisor level ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: leadership, supervisor level, motivation, หัวหน้างานระดับต้น, อบรม , สัมมนา, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด