5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen

จำนวนคนดู 1701 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
5ส ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานประจำ เพื่อให้พนักงานมีสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย แน่นอนว่าเมื่อสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่และปลอดภัยจะทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขในการทำงาน ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติได้ง่าย และหามาตรการป้องกันได้ทันท่วงที 5ส จึงเป็นบันไดก้าวแรกของการทำ Kaizen
หัวข้ออบรมสัมมนา
 9 พฤศจิกายน 60   : 5ส คืออะไร ความสำคัญของ 5ส กับองค์กร

                           : ทำไมทำ 5ส แล้วไม่ประสบความสำเร็จ

                           : การนำ 5ส ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           : Kaizen คืออะไร ความง่ายของ Kaizen กับพื้นฐาน 5ส

                           : การนำ Kaizen มาต่อยอด 5ส ทำอย่างไร

                           : สร้าง Best Practice ขององค์กรด้วย 5ส และ Kaizen

   10 พฤศจิกายน 60 : ทัศนศีกษาดูงาน บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: 5ส, Kaizen, ส.ส.ท.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด