กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Effective Motivation & Communication)

รหัสหลักสูตร: 44022

จำนวนคนดู 1849 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการสื่อสาร และความสำคัญของการสื่อสาร รวมถึงอุปสรรคของการสื่อสาร

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารประสานงานกับบุคคลทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการของการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในการทำงานเป็นทีม

หัวข้ออบรมสัมมนา
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Effective Motivation & Communication)
25 สิงหาคม 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: แรงจูงใจ, การสื่อสาร, ทักษะการสื่อสาร, ธุรกิจ, กลยุทธ์, ความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด