registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

ภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน

จำนวนคนดู 428 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรเพื่อคนทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษด้วยการหาความรู้ด้วยตนเอง หรือเพื่อปรับฐานความเข้าใจเพื่อให้เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเรียนมาก เรียนยาก เรียนสับสน ไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการ์ณการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานจริงกว่า 20ปี
หัวข้ออบรมสัมมนา
1) ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

2) แก้ข้อสงสัยในหลักการเพื่อความเข้าใจไม่ใช่จำ

3) โครงสร้างหลักการภาษา ประโยคแบบต่างๆ 

4) เข้าใจ Tense ภายใน 15 นาที 

5) การผันตามกาล ตามประธาน และอื่นๆ 

6) การสร้างคำจากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน 

7) การใช้ดิกชันนารี 

8) แนวทางการฝึก 4 ทักษะ 

9) ฝึกวิเคราะห์ประโยค ฝึกเขียน อ่านทำความเข้าใจ 

10) แนะแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษาอังกฤษวันเดียว, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, ภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน, ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่, อบรมภาษาอังกฤษราคาถูก, English for work