การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารความผูกพันกับลูกค้า

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความผูกพันกับลูกค้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
• วิเคราะห์ เจาะลึก ความต้องการและพฤติกรรรมของลูกค้า

• เข้าใจกลยุทธ์การบริหารลูกค้า ทั้งการสร้างความผูกพัน สร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า

• เรียนรู้ แนวคิด และวงจรประสบการณ์ของลูกค้า

• เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง

• เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริษัท สินค้าและบริการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
• ใครคือลูกค้าคนสำคัญที่ต้องบริหารความผูกพัน

• กลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้า

    - กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

    - กลยุทธ์การบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Cycle)

    - การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้สร้างความผูกพัน

• กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

     - การกำหนด ข้อตกลงการบริการ (Service Level Agreement)

     - การกำหนดคุณค่าเพิ่มที่จะส่งมอบให้ลูกค้า (Value-Added)

• กลยุทธ์การบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้า

     - การกำหนดขั้นตอนการสร้างประสบการณ์

     - การวิเคราะห์ จุด Pain Point & Hot Point

• กลยุทธ์การสร้าง People Buy You

     - วิธีการ Train และ Build ให้บุคคลากรเป็น People Buy You

     - การสร้างทีมงานและ Brand Endorser จากโครงการ People Buy You

• สรุปประเด็นการอบรม และถามตอบวิทยากร
ผู้เชียวชาญในด้านการตลาด การบริหารการตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ธุรกิจชั้นนำ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Experience, Customer Relationship, Customer Relationship Management, CRM, การบริหารลูกค้า, ความผูกพันกับลูกค้า
กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความสัม
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ ( Purchasing Professional)
3000บาท
เป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อรองเจรจาจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัด marketing event
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
นักขายโดนใจลูกค้า
3900บาท
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถดึงศักยภาพในการเป็นนักขายมืออาชีพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales 4.0
6800บาท
เคล็ดลับระเบิดยอดขาย ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0 ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization
เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing
5500บาท
ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร SALESMAN TO BUSINESS นักขายสายพันธุ์ใหม่ วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเป
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
3800บาท
การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์กรหันมาใส่ใจกับการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มากขึ้น   วัตถุประสงค์