สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)

จำนวนคนดู 315 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. ความเป็นมาและความสำคัญของการตรวจสอบภายใน

2. ความหมายของการตรวจสอบภายใน

3. มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

4. บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

5. คุณสมบัติของ Pre-IA

6. ลักษณะงานของ IA

7. คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน

8. การบริหารบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. ความรู้ด้าน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลที่ดี

10. ประเภทการตรวจสอบ

11. กระบวนการตรวจสอบ

12. หลักฐาน เทคนิคการตรวจสอบหลักฐาน กระดาษทำการ

13. ทักษะสำคัญ เพื่อฝึกฝน และเตรียมเข้าสู่อาชีพตรวจสอบภายใน


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8917&Itemid=145&lang=th


***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8917&Itemid=145&lang=th

(ลิ้งหน้าจองสัมมนา)


Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Pre-IA, บัญชี, audit, IA