Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ

จำนวนคนดู 146 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
    หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทผู้จัดการร้าน มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารร้านอาหาร สามารถวางแผนและสร้างระบบการทำงานของร้านได้ แก้ปัญหาในร้านได้ ฝึกฝนทีมเป็น มีแนวทางในการพัฒนาวุฒิภาวะของตัวเองให้สามารถเป็นผู้จัดการและผู้นำในร้านได้ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

   เจ้าของกิจการจะได้แบบประเมินหลังการเรียน สำหรับประเมิน ผู้จัดการร้านหรือผู้ที่เจ้าของร้านส่งเข้าอบรมว่าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการร้าน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพการทำงานได้ดีขึ้นอย่างไร

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
Restaurant Operation Management

  โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

       1.การจัดการการปฏิบัติการสาขา ที่เป็นมาตรฐานต่อเนื่องตลอดเวลาทุกวัน

       2.ทักษะ Operation มืออาชีพในการบริหารสาขา ให้เกิดประสิทธิภาพ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

       3.หลักการบริหารงานด้านการวางแผน การผลิต การขายและการควบคุม

       4.การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

       5.การสร้างผลกำไร การฝึกวิเคราะห์ผลประกอบการ

  Super Vision Technique

  โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

     1.การกำกับดูแลสาขา ในระหว่างการให้บริการลูกค้า

     2.การควบคุมการเปิดปิดร้านอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. การกำหนดพื้นที่ที่จะต้องเข้าตรวจสอบในระหว่างบริการ

     4. การวางแผนงานวันต่อวันให้สำเร็จลุล่วงไปทุก วัน

     5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับการร้องเรียนจากลูกค้า

  Day 2

  QSC & LSM สำหรับผู้จัดการร้าน

  โดย อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

  QSC

      1.เทคนิคการประเมิน QSC เพื่อคุณภาพและการบริการสูงสุด

      2.พัฒนาคุณภาพ ของร้านให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

      3.ลดการสูญเสีย ประหยัดต้นทุน

      4.การจัดทำ QSC อย่างง่ายๆสำหรับร้านอาหาร

        QSC ที่ดีจะสร้างให้เกิดความคุ้มค่าของเงินที่ลูกค้าจ่ายให้เรา ( Value of Money ) ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและบอกต่อกันไป 

ตลอดเวลา และหากผู้จัดการร้านและทีมเรียนรู้ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาจะสามารถช่วยให้ทีมผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

​ Local Store Marketing (LSM) 

      1.เทคนิคการเพิ่มยอดขายโดยพนักงานจะช่วยสร้างผลกำไรต่อร้าน

      2.การสร้างยอดขายด้วยวิธีการต่างๆอย่างยั่งยืน

      3.การสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย

      4.การวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อนำไปทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

      5.การวิเคราะห์รายงานการขาย เพื่อจัดสรรพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Day 3

Restaurant People Management for Manager

โดย อ.พีรพัฒน์ กองทอง

      1.Target selection การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการมากที่สุด

      2.People Practices การปฏิบัติและบริหาร เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและลดอัตราการลาออก

      3.Labor Control เทคนิคการควบคุมค่าแรงที่เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวันและแต่ละชั่วโมง


Cost Control

โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

    1. การจัดการด้านการสต๊อกสินค้า

    2. การควบคุมการใช้วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    3. การควบคุมต้นทุนสินค้ารวมตามนโยบายบริษัท

วิทยากร
ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์, อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ และ อ.พีรพัฒน์ กองทอง
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ, Restaurant Manager, บริหารร้านอาหาร
Psychology of Management หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3800บาท
โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตว
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ Customer Engagement to Brand Loyalty
3500.00บาท
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อต้องการให้วัฎฎะจักรของการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม หรือการบอกต่อของลูกค้าเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต ดังคำกล่าวของ "อัลเฟรด แอล สโลน : ประธานบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส" ที่ว่า "หนทางที่ด่วนที่สุดที
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
อบรม หลักสูตร Strategic Program
14900บาท
หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G
สัมมนาฟรี “PROCUREMENT 4.0 : พร้อมหรือยังกับการปฏิวัติระบบจัดซื้อ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในแบบดิจิทัล
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Survival Secret of 100 year company Seminar
ไม่มีค่าใช้จ่าย
The Strategic Management Class College of Management Mahidol University (CMMU). Cordially invites your gracious presence on “Survival Secret of 100 year company Seminar