สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ห้ามพลาด !! บริหารแรงงานต่างด้าวอย่างมี่ประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้น กับหลักสูตรครบเครื่องเรื่อง MOU วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นี้

จำนวนคนดู 330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ห้ามพลาด !! บริหารแรงงานต่างด้าวอย่างมี่ประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้น กับหลักสูตรครบเครื่องเรื่อง MOU วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นี้
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1.ปัญหาที่ทำให้นายจ้าง ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร?

2.ข้อตกลง MOU คือสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา มีขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือ อาเซี่ยนอย่างไร?

3.การนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา – ลาว – กัมพูชา เข้ามาทำงานโดยผ่านบริษัทจัดนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ ต้องดำเนินการอย่างไร?

4.บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีบทบาทหน้าที่ – ความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจอย่างไร?

5.จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผ่านพรมแดนเข้ามาเอง จ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?

6.จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาเป็นผู้บริหารงานในองค์กร จ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?

7.การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ทุกประเภท ส่งในอัตราเท่าใด?

8.กองทุนประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว 7 กรณี มีอะไรบ้าง

9.กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองผู้ประกันตน กรณีได้รับอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างอย่างไร?

10.Update กมคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กำลังจะประกาศใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง 7 กรณีมีอะไรบ้าง

11.นายจ้างกำหนดอัตราค่าจ้าง – ค่าตอบแทน – สวัสดิการ ให้ต่างกันได้หรือไม่

12.ได้รับสิทธิ์วันหยุดตามสัปดาห์ – วันหยุดพักผ่อนปะจำปี – วันหยุดตามประเพณี อย่างไร?

13.เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกระบวกการผลิต ต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อน – วันหยุดตามประเพณี – หรือวันลา เพื่อกลับภูมลำเนาที่ประเทศต้นทาง ต้องดำเนินการอย่างไร?

14.ลูกจ้างต่างด้าวเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้หรือได้?

15.ลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน ผจ.บุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?

16.ลูกจ้างลาออก เพื่อเปลี่ยนตัวนายจ้างใหม่ นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

17.ลูกจ้างมาสมัครงาน ทั้งที่ใบอนุญาตทำงาน ยังเป็นชื่อของนายจ้างเดิมอยู่ และยังไม่หมดอายุ นายจ้างจะรับเข้าทำงานได้หรือไม่?

18.ลูกจ้างชุมนุมกดดันนายจ้าง เพื่อเรียกร้องสวัสดิการเพิ่ม ผจ.บุคคล จะใช้เทคนิคอย่างไร ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ยุติลง

19.เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผจ.บุคคลควรแต่งตั้งผู้แทนของคนต่างด้าว เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้างอย่างไร?

20.ลูกจ้างที่ผ่านพรมแดนเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องจัดที่พักให้หรือไม่?

21.เมื่อหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบเอกสารของต่างด้าวรายบุคคล สิ่งที่ลูกจ้างจะแสดงคือเอกสารอะไรบ้าง

22.เมื่อภาครัฐตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใดๆ จะมีความผิดอย่างไร?

23.นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ลูกจ้างและนายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

24.ผู้ใดประกอบธุรกิจนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้าง โดยผิดกฎหมายจะมีโทษอย่างไร?

25.เมื่อทำผิดวินัยร้ายแรง ต้องถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

26.นายจ้างตรวจพบแรงงานต่างด้าว มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร?

27.ลูกจ้างต่างด้าวมีสิทธิ์ฟ้องศาลแรงงานตามกฎหมายไทยได้หรือไม่?

28.การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร?

29.การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร?

30.จ้างแรงงานต่างด้าว เกิดผลดี ผลเสีย อย่างไร?

31.คำพิพากษาฎีกา 60 คดี ที่ตัดสินคดีแรงงาน ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้มีอะไรบ้าง?

ถาม – ตอบ – แนะนำ

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจ้างแรงงานต่างด้าว, กฎหมายแรงงานต่างด้าว, อบรมการจ้างแรงงานต่างด้าว MOU, อบรมกฎหมายแรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว MOU, การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ และเจ้านายไว้วางใจ
3900บาท
ผู้เข้าเรียนจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success)
4000บาท
“กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร