สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ Customer Engagement to Brand Loyalty

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ Customer Engagement to Brand Loyalty
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อต้องการให้วัฎฎะจักรของการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม หรือการบอกต่อของลูกค้าเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต ดังคำกล่าวของ "อัลเฟรด แอล สโลน : ประธานบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส" ที่ว่า "หนทางที่ด่วนที่สุดที่จะเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร ก็คือการให้บริการตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (The Quickest Way to Profits is to Serve The Customer in The Way The Customer Wants to Be Served.) ด้วย “การเพาะบ่มวิธีมัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เกินกว่าความประทับใจ (Customer Engagement With Beyond Service Satisfaction)” จึงเป็น "การลงทุนคุ้มค่า" ในการก่อให้เกิดวงจร "ซื้อซ้ำ-บอกต่อ-ขายเพิ่ม-ภักดีในตรา" ส่งผลธุรกิจนั้น "อยู่รอด-อยู่ดี-อยู่ยั่งยืน" นั่นเอง
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•เข้าถึง “กฎธรรมชาติของลูกค้า” ทำให้เข้าใจ “ลูกค้าในความคิดเชิงบวก” กับปัญหา สถานการณ์ต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยน “พฤติกรรม” จนนำไปสู่ “การให้บริการ” ที่ประทับใจอย่างถูกต้องเป็นเลิศ

•เพื่อให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะ และความสามารถติดตัวในการทำงานนำไปใช้จริงได้ผล

หัวข้อการบรรยาย:

•4 เป้าหมาย "ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)"

1.Customer Satisfaction : ลูกค้าพึงพอใจ

2.Cross Selling : การขายผลิตภัณฑ์ในเครือหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ต่อเนื่อง

3.Customer's Word of Mouth : ลูกค้าช่วยบอกต่อ

4.Customer Engagement : ลูกค้าผูกพันยึดติดและภักดี

•กระบวนการสร้าง "ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)" ทำอย่างไร

1.การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) โดย "การพยากรณ์พฤติกรรมลูกค้า" ครอบคลุม "5 มิติ : 1.มิติด้านเวลา 2.มิติด้านมูลค่า 3.มิติด้านสินค้า 4.มิติด้านติดต่อ 5.มิติด้านการตอบสนองกิจกรรม"

2.การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management) โดย "ทุกจุดสัมผัสคือความรู้สึกที่ประทับใจ" ภายใต้ 7P. Concept

3.การบริหารความภักดีในตรากับลูกค้า (Brand Loyalty Management)

4.การบริหารความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement Management)

•บัญญัติ 10 ประการ : การมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป

•5 กลยุทธ์ใน "การมัดใจลูกค้า"

 - "จงลงทุน" เพื่อ "ประสบการณ์ของลูกค้า" ทุกครั้งที่ "เจอกัน ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆ"

 - คิดถึง "ความคุ้มค่าของลูกค้า" ไม่ใช่ "ราคาขายง่าย"

 - "จงบรรลุ" ซึ่ง "ความคาดหวังของลูกค้า" แม้ว่า "เราอาจจะต้องยุ่งยากบ้าง"

 - "สะดวก ง่าย และเร็ว" คือ "คัมภีร์มัดใจลูกค้า"

 - "จงดูแลลูกค้าปัจจุบันให้ดี" มีอิทธิพลต่อ "ผลผลิตที่งอกเงยจากการบอกต่อ"

•กรณีศึกษา : การบริการจากองค์กรชั้นนำ

•สรุป/ถาม-ตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: CRM, การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิต
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
สอนสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี SEO-SMO
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
อบรม หลักสูตร Strategic Program
14900บาท
หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น