สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

"การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม"

จำนวนคนดู 792 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เข้าอบรมให้เตรียมเข้าสู่ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม โดยการใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่มีศักยภาพและฟังค์ชันการทำงานที่หลากหลาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. องค์ประกอบและหลักการทำงานในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
 2. การออกแบบและควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
 3. การใช้งานตัวควบคุมแบบ PLC ระดับพื้นฐาน
 4. การใช้งานตัวควบคุมแบบ PLC ระดับขั้นสูง
 5. การเขียนโปรแกรมควบคุมชุดจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติ
 6. การใช้งานตัวแสดงผลแบบหน้าจอสัมผัส
 7. การเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Ethernet
 8. การใช้งานและการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
 9. การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมในโรงงาน
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การควบคุมระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
Power Query เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการสร้าง Dashboard หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ ERP เช่น Oracle, SAP มาทำรายงานใน Excel ฯลฯ
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ŒผูŒ้ประกอบการ เข้Œาใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ŒามาใชŒ้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่่อยกระดับองค์กรให้Œเปš็นดิจิทัล (Digitalization)
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
2500บาท
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
Using Advanced Function & Formulas
7000บาท
โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายเป็นร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่น เช่น เมื่อสร้างสูตรแล้วเซลเกิด #DIV/0 ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร
TNI IT Open House 2019
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมปลายทุกคน สมัครเข้าร่วมงาน
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 1 Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class1)
4000บาท
หลักสูตรนี้เก็บชั่วโมง CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง - สอนการประยุกต์ใช้ MS.Excel ในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทุจริต
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22, 23
3500บาท
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI