Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

รหัสหลักสูตร: 65912

จำนวนคนดู 1837 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ ที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  1. สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย Service mind
  2. สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
  4. เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า
  5. บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย


     1. แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ

     2. บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

         Workshop : Customer Service Excellence Problem

     3. ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

     4. ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

     5. จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

     6. จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม

     7. เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว

     8. การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

     9. บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

     10. จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)

     11. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)

     12. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

     13. การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

     14. ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล

     15. ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)

     16. จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

            Workshop : Customer Service Excellence Solution


รูปแบบการฝึกอบรม

    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

   - ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 80 % Workshop : 20%

    - สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงานบริการลูกค้าทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Service Excellence, การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด