สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี การพัฒนาผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”

จำนวนคนดู 415 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี การพัฒนาผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่แนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ  “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

วัตถุประสงค์เพื่อ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน, แรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, การพัฒนาเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรมไฟฟ้า
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced Product Quality Planning (APQP : 2nd Edition)
3500บาท
APQP ฉบับที่ 2 ได้ทำการประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 โดยรวมไว้ในคู่มือ APQP & Control Plan ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยการใช้กระบวนการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า คำศัพท์และคำจำกัดความที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานยานยนต์ และคู่มือฉบับอื่นๆของ
สัมมนา: เก็งกำไร-ลงทุนโครงการบ้านและอาคารชุดไหนดี
6000บาท
เปิดโผ-เจาะลึก 50 โครงการเด่นที่ควรซื้อเก็งกำไร-ลงทุนทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด ระดับราคาต่ำ ปานกลาง สูง ทั้งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Realistic PR PLAN การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติได้จริง
5000บาท
การวางแผน PR ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้
เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ
4900บาท
ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ หรือ มีไปงั้นๆแค่คอยซื้อของไปเรื่อยๆให้จบไปวันๆ ไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้าอะไร ก่อน หลัง
หลักสูตร  Purchasing Flow
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้ออย่างถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจระดับการจัดการในการวางแผนบริหารการจัดซื้อให้เหมาะสมกับองค์กร
Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)
6900บาท
เตรียมพบกับเนื้อหาสุดเข้มข้นจากผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนนายหน้า มากว่า 15 ปี แบบเปิดหมดเปลือก
MS.Excel เพื่อการบริหารต้นทุนและคลังสินค้า (MS.Excel for cost management & inventory control)
4500บาท
หลักสูตรนี้นำแนวคิดบริหารจัดการต้นทุนและคลังสินค้า มานำเสนอในรูปแบบการเรียน Excel ได้ทั้งความรู้ด้านการบริหาร และ ความรู้ Excel ** หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD จากสภาวิชาชีพบัญชี **
กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
3900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรตนเอง