สัมมนาฟรี หัวข้อ "กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน"

จำนวนคนดู 857 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรา.. ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราควรรู้ทันก่อนเกิดเหตุ..

.

พบกับสัมมนาฟรี!!! กับหัวข้อ "กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน"

หัวข้ออบรมสัมมนา
บรรยายช่วงที่ 1

- กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกฏกระทรวง

.

บรรยายช่วงที่ 2

- การตรวจสอบและรับรองไฟฟ้าในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัย, ระบบไฟฟ้า, กระทรวงแรงงาน, กฎหมาย, ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด