สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อ "กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน"

จำนวนคนดู 400 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรา.. ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราควรรู้ทันก่อนเกิดเหตุ..

.

พบกับสัมมนาฟรี!!! กับหัวข้อ "กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน"

หัวข้ออบรมสัมมนา
บรรยายช่วงที่ 1

- กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกฏกระทรวง

.

บรรยายช่วงที่ 2

- การตรวจสอบและรับรองไฟฟ้าในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

วัตถุประสงค์เพื่อ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายการตรวจสอบความปลอดภัย, ระบบไฟฟ้า, กระทรวงแรงงาน, กฎหมาย, ความปลอดภัย
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
3900บาท
เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานขนส่ง
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
หลักสูตร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างพอใจ และนายจ้างได้ประโยชน์
2900บาท
ทำไมจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการให้มากกว่ากฎหมายแล้ว ลูกจ้างยังลาออกไม่หยุด สวัสดิการที่จ่ายไปแน่ใจหรือว่าจะไม่ถูกลูกจ้างไปฟ้องให้เป็นค่าจ้างเรียกเงินเพิ่มภายหลัง ? ประกันสังคมกำลังไล่ให้นำสวัสดิการไปรวมจ่ายเงินสมทบด้วย ทำยังไงจึงจะไม่ต้องส่ง ?
กลยุทธ์จัดทำระบบประเมินผลพนักงานให้มีประสิทธิภาพ(Effectiveness PMS)
2,500บาท
ประเมินผลพนักงานปลายปีทั้งภาครัฐ เอกชนแบบOKRsหรือKPIs แบบใดเหมาะสม Workshopหลักสูตรนี้ช่วยหาคำตอบและมีแนวทางสำหรับท่าน
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3
12000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้อง/ภาษีที่ต้องเสียและภาษีที่ประหยัดได้จากการซื้อขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รวมถึงผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
เครื่องมือในการสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานรักองค์กรและทุ่มเทในการทำงาน รุ่น 2
4000บาท
การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กรและทุ่มเทในการทำงาน เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี