สัมมนาฟรี เรื่อง “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา”

จำนวนคนดู 674 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี เรื่อง “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา”

หัวข้ออบรมสัมมนา
08.30-09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมศรีสักทอง

09.00-09.30 พิธีเปิดสัมมนา

09.30-12.30 

การบรรยาย โอกาสทองการค้าตลาดเมียนมา

โดย กูรูด้านการค้าระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้านวัตกรรม

  • การบรรยายพื้นฐานโครงสร้างตลาดและความต้องการ

-ความต้องการและพัฒนาการของตลาดเมียนมา

-การค้าขายแดนและยกระดับสู่การค้าระหว่างประเทศ

-การคำนวณโครงสร้าง Logistic & Supply Chain

  • การบรรยายกลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาทางการค้า

-เรื่องของแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด

-การวิเคราะห์จำแนกบทบาทของ Buyer/Importer

-องค์ประกอบของการเจรจาทางการค้า

  • WORKSHOP ฝึดปฎิบัติการเจรจาทางการค้า

(รับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างสัมมนา)

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.00 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)

  • การบรรยาย Form D กับการลดภาษีนำเข้า-ส่งออก
  • ฝึกปฎิบัติการของ Form D ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการค้าระหว่างประเทศ

(รับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างสัมมนา)


วิทยากร
ดูประวัติ

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ)

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, เป็นที่ปรึกษาทางด้านมหกรรม-เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องเดื่ม 2. งานพิธีการและรายละเอียดการค้าระหว่างประเทศ 3. กลยุทธ์ทางด้านบริหารและวางแผนธุรกิจ-การตลาด 4.ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาส...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โอกาสทองทางการค้า, ตลาดชายแดนเมียนมา, เมียนมา, ตลาด, ตลาดเมียนมา, การค้า

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)