registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ รุ่น 5

จำนวนคนดู 150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ รุ่น 5
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

•พนักงานธุรการ...ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร 

•การสื่อสาร...ประสานงาน...เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ

•หมดปัญหา...การจัดระบบงานที่ซ้ำซ้อน

•วิธีการจัดลำดับงานและความสำคัญในการทำงาน

•เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

•ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร ฉะนั้นฝ่ายงานธุรการจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่องค์กรเผชิญอยู่และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพแต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจขาลง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่

2.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

4.เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

การเสริมคุณค่าสายงานธุรการ

•บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ

•การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ

•เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

การพัฒนาตนเอง

•คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

•มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน

•การสร้างความประทับใจ

•การพัฒนาบุคลิกภาพ

•การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

•เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

•ด้านสำนักงาน

•การจัดระเบียบงาน

•เอกสาร-ระบบรายงาน

•การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

•การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

•ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน


วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ประสบการณ์

-กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย

-เลขานุการฝ่ายบุคคล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

-เลขานุการฝ่ายบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์

-เลขานุการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

-เลขานุการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขายและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


Sponsored
Image Road-map v.2

ถ้าคุณกำลังสงสัยตัวเอง....ไม่แน่ใจ ว่าภาพลักษณ์คืออะไร?ตัวเองคือใคร?.....คุณต้องสร้างภา...

ดูรายละเอียด
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่)

คอร์สที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวตน สร้างสไตล์การแต่งตัวเพื่อพัฒน...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ธุรการมืออาชีพ, การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ
หลักสูตร 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ภายใน 7 นาที
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้ออย่างไรสร้างทั้งผลกำไร+จุดแข็ง + ความได้เปรียบทางการธุรกิจตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3800บาท
"CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจ
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [งานนอกสายการผลิต]
3800บาท
แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกสายการผลิตก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่นงานด้านลอจิสติกส์ โรงพยาบาล ร้านอาหาร งานบริการ เป็นต้น
เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร
การวางแผนการจัด marketing event
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้ (HR Law Update : 2019)
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล