สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015

จำนวนคนดู 84 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 มิถุนายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้างเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับความเสี่ยง หรือทำแผนปรับปรุงสำหรับโอกาส เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงไป หรือแม้นกระทั่งการปรับปรุงโอกาสเพื่อให้องค์กรได้เปรียบในโอกาสนั้น ๆ ดังนั้นความเสี่ยงและโอกาสจึงจะต้องถูกชี้บ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจที่มาของความเสี่ยงและโอกาส, ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาที่เรียนรู้

1.ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส,ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO14001:2015 การกำหนดปัจจัยความเสี่ยง

2.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายนอกตาม ISO14001:2015

3.การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเด็นภายในตาม ISO14001:2015

4.การชี้บ่งประเด็นความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย

5.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

6.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ISO14001:2015

7.การระบุประเด็นความเสี่ยงและโอกาส

8.แผนการดำเนินการแก้ไขกับความเสี่ยงและโอกาส

9.กิจกรรมกลุ่มการประเมินและชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

•ถาม-ตอบทุกประเด็น

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ:

•กำหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได้

•สามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

•สามารถจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง

•สามารถทำการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

•สามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล ศิลธร


ระยะเวลา: 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

จำนวน 20 คน


วิทยากร
ดูประวัติ

ชัยมงคล ศิลธร

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949 และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมฮิปกรุงเทพรัชดา (Hip Hotel Bangkok Ratchada)

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาทค่าสัมมนาท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,000 บาท

(ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :086-8929330,0-21753330

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Risk Assessment for ISO 14001:2015
กลยุทธ์นักขายที่ปรึกษา สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการขายแบบที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการติดต่อซื้อขายและทำการค้ากับองค์กรอย่างยั่งยืน
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
3900บาท
ารควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา
การบริหารลูกค้า Key Account
3800บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกล
เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
3800บาท
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง
ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ : Leadership Development
4500บาท
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและปรารถนาให้ผู้นำในองค์กรที่มีอยู่มากมายมีภาวะผู้นำ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับมีเพียงส่วนน้อยทีมีภาวะผู้นำในองค์กร หลักสูตร ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ (Leadership Development) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้นำในองค์กร
พัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร ที่เป็นเลิศ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงโอกาสที่มาจากการปรับบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจ
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน