กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล” โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)

รหัสหลักสูตร: 59681

จำนวนคนดู 1775 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


**หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครการฝึกอบรม 1 ที่นั่ง ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมนา

1.เสวนาหัวข้อ    ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล   (copyright  in digital  Age)

2.มุมมอง/ประสบการณ์จากผู้ประกอบธุรกิจ    (Sartup MARTECH )   ที่สร้างความสำเร็จด้วยลิขสิทธิ์

3.การบริหารและการจัดการและความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้แนวคิด (ครีเอทีฟ  คอมมอนส์)

4.ประเด็นกฏหมายลิขสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล

5.กฏหมายใหม่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    (Data  Protection  Law)

6.การรักษาความปลอดภัยชองข้อมูลในยุคดิจิทัล  (cyber  security)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล (copyright in digital, มุมมอง/ประสบการณ์จากผู้ประกอบธุรกิจ, กฏหมายใหม่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด