registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย "G Suite Business"

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลด้วย G Suite


ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับสังคมยุคดิจิตอลด้วยนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

หลายบริษัทได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะช่วยแนะนำว่า 

อะไรคือสิ่งสำคัญในการนำพาพนักงานทั้งหมดของคุณไปสู่การปฏิรูปองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาในงานสัมมนา

1. ปรับเปลี่ยนการทำงานรูปแบบใหม่

2. ใช้ G Suite ดีอย่างไร

3. สัมผัสประสบการณ์คลาวด์ 100% ด้วยตัวเอง


ฟรี! "คู่มือการใช้งาน Gmail" สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่านั้น

(หลังงานสัมมนาจะแชร์ไฟล์ PDF ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทางอีเมล)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อีเมลชื่อบริษัท, G Suite, อีเมลเสียเงิน, Gmail เสียเงิน, Street Smart, ระบบคลาวด์
Inside Microsoft Project
8000บาท
Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop
8000บาท
Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมฟรีจากทาง Microsoft ใช้สำหรับสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสำหรับสร้าง Dashboard ในรูปแบบ Interactive เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced
3800บาท
วัตถุประสงค์ เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด
Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5029บาท
หลักสูตร Excel Advanced นี้ออกแบบมาสําหรับผู้ที่ต้องใช้โปรแกรม Excel ในการทํางานอยู่แล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนสูตรคํานวณต่าง ๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้หลากหลาย
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมและเครื่องพิมพ์สามมิติ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
**** กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้งโปรแกรม 3ds Max มาด้วยตัวเอง ****
Microsoft Access Basic
7000บาท
เป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query
Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRIT
4300บาท
หลักสูตรการประยุกต์ MS.EXCEL สำหรับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ HRIT
Advanced PivotTable & Using PowerPivot
8000บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน PivotTable ในขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาของการทำงานที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการแก้ปัญหาของการใช้งาน PivotTable ที่จะต้องพบเป็นประจำ