ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)

จำนวนคนดู 157 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO เป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลใครควรเข้าหลักสูตรนี้.??? (Who should attend)

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล  จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISOวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  :   หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+ เข้าใจ และตีความตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline)  :  

++  ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

++  การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

           =>  แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

           =>  ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description 

           => Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

           =>  เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

           =>  การสอนงานหรือ OJT

           =>  การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

           =>  การจัดการความรู้หรือ KM ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ 


++  การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง

           => ใบ CAR (Corrective Action Request) 

           => ใบ NC (Non-conforming) 

++  ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR 

++  ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO 

++  ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

----------------------------------------


วิธีการเรียนรู้  :        - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

          - เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้

          - ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

          - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร


วิทยากร  :  อาจารย์ ทิพอาภา  ลี้เจริญ  และ  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง


วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล  จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าบริการอบรม  :    3,900.-บาท/ต่อท่าน   (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) 

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน : 

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” 

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย** 

 

หมายเหตุ : 

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ISOforHR, HRforISO, หลักสูตรhrforiso, ISO, HR, หลักสูตรHR
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
Inventory in Practice  Module 2 : งานสินค้าคงคลัง (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
สินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วย ของกิจการ ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory
Import-Export in Practice  Module 1 : งานนำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
วิชาชีพงานนำเข้าและส่งออก เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำเข้าส่งออกซึ่งความรู้ใน Module 1 ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำงานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการฝึกภาคปฏิบัติขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าตามข้อตกลง การส่งมอ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
Production Planning & Control
3500บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วย 7Q
5200บาท
“บุคลากรที่มีขวัญกาลังใจดี มีแรงจูงใจและจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วยพลัง ย่อมสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดให้กับการทำงานและองค์กร”