ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ

จำนวนคนดู 91 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 90 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 174 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 265 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

“น้องๆพนักงานเข้ามาทำงาน เพราะชื่อเสียงบริษัท แต่กลับออกไปเพราะ หัวหน้างาน” 

หลักการและเหตุผล

 ทำอย่างไรหัวหน้างานจะสามารถสร้างความไว้วางใจ ความมเชื่อมั่น และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญา เพื่อให้เกิดความสมั่นใจในตัวผู้นำอย่างแท้จริง

 ทำอย่างไรผู้นำจะสามารถจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ในการสั่งการให้เกิดการดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามสัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอบรม การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำข้นในตัตลิดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำมีคุณลักษณะหรือมีศักยภาพของการเป้นผู้นำสูงก็จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างมีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทำงานและการหล่อหลอมรวมใจของทีมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติขอตนเองในฐานะหัวหน้างาน หรือผู้นำ

-สามารถนำทักษะภาวะผู้นำสำหรับการทำงานเป็นทีมไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท

-เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการโค้ช ที่สามารถส่งเสริมให้ลูกน้อวค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน

-เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารและการให้กำลังใจอย่างเป็นระบบ

รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้

 เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ระกอบหลากหลายรูปแบบ ท้งการน่าอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการอบรม

-บทบาทและทัศนติของการเป็นผู้นำตัวจริง

-การสร้าง “ความสัมพันธ์ที่ดี” กับลูกน้องหรือู้ใต้บังคับบัญชา

-การให้ Feedback ด้วยเครื่อมือ “EAR” เพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง

-เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานที่ราบรื่นของทีมงาน

-การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

-เทนิคการตั้งคำถามเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

-เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกน้อง แต่ละประเภท

-การทำงานเป็นทีมและการให้กำลังใจเพื่อสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ

-เทคนิคการโค้ชด้วย “GROW Model”

-คำถามที่ทรงพลัง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร

อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์

การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

ผู้เชียวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการสื่อสาร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.พ.63 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Supervisor, หัวหน้างาน, หัวหน้า, Manager, Supervisory, Skill
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
FIREC หลักสูตรที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
15000บาท
FIREC หลักสูตรที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หลักสูตรที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ (FIABCI International Real Estate Consultants: FIREC) เป็นหลักสูตร
เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร
FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
3200บาท
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เกิดปัญหาหรือผลกระทบล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ ต่อผู้ใช้รถ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แ
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
3900บาท
เน้นข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้รวมถึง workshop และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ที่เกี่ยวของกับคลังสินค้า