การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 581 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • แบบอย่าง “ผู้นํา” ยุคใหม่ต้องเป็นอย่างไร?
  • “ผู้นํา” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน
  • วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำ ค้นหาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง
  • การทํางานเป็นทีม (Team Work)...สร้างได้อย่างไร?
  • โอกาสและอุปสรรคของทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

Part 1

1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)

2. หัวใจสำคัญ? ของ “ผู้นำ” ในการบริหารปกครองทีมงาน

3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นำ” (The Core roles of leadership)

4. คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ

5. ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

Part 2

1. ผู้นำกับทีมการเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ ทำใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change / Attitude Changes)

2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)

3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นำทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness)

4. อุปสรรคของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)

5. การเสริมสร้างระบบงานและการทำงานเป็นทีม - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร

- พฤติกรรมของคนภายในทีม

- แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม

Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้นำ, หัวหน้างาน, บริหาร, ทีมงาน, leader