สัมมนาฟรี GREEN BUSINESS……เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE

จำนวนคนดู 371 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี GREEN BUSINESS……เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
Green Business แนวคิดธุรกิจตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้แบบยั่งยืน

.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมสัมมนา

"GREEN BUSINESS……เทรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนเส้นทาง ONLINE และ OFFLINE"

กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

.

วันจันทร์ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ C asean รัชดาภิเษก อาคาร CW Tower (ห้อง Auditorium ชั้น 10) [MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 1

  • Green Business Guide 
  • Special Talk : Success case
  • Financial & Services
  • Marketing Solution

.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

.

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสถาบัน SMI จึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมจัดเตรียมที่วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดที่นั่งห่างกัน 2 เมตร แยกอาหารเป็นแบบกล่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด