หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ระบบ ISO22000:2018

รหัสหลักสูตร: 67368

จำนวนคนดู 647 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ระบบ ISO22000:2018
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์

 หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ระบบ ISO22000:2018 เป็นหลักสูตรที่แนะนำเทคนิค อย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถนำ

ระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตร 2 วันนี้ได้มีการอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ในแต่ละประเด็นเชิงลึก โดยเน้น ประเด็นที่องค์กรยังประยุกต์แบบขาดประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำ บริบทองค์กร การบริหารจัดการความ

เสียงขององค์กร การประเมินมาตรการควบคุมแบบ ISO22000 โดยมีกิจกรรม work shop เพื่อให้องค์กรสามารถนำ

ความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้ บริหารจัดการ ให้องค์กรมีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งเพื่อให้การตรวจประเมินรับรองระบบ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมไม่เกิดปัญหาใหญ่ ในการตรวจประเมิน และเพื่อรองรับการ ตรวจประเมินจากลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในการบริหารจัดการระบบขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
•หลักการของข้อกำหนด ISO 22000 : 2018

•หลักการบริบทองค์กร และการจัดการความเสี่ยงของ ISO 22000 : 2018

•Work Shop

•HACCP สำหรับ ISO22000 : 2018 (PRPs,oPRPs,CCPs)


•หลักการของข้อกำหนด ISO 22000 : 2018

•การประยุกต์ใช้ และการประเมินความเสี่ยง ด้าน Food Defense Food Fraud และ ความเสี่ยงที่มาจากบริบทองค์กร

•Work Shop

• ISO/TS 22002-1 (18 ข้อกำหนด )

•สรุปการฝึกอบรม


วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร

•ผู้จัดการ และระดับหัวหน้างานที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO22000:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

•ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO22000:2018

•ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร


สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ระบบ ISO22000:2018
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบ ISO22000:2018, การประเมินมาตรการควบคุมแบบ ISO22000, การจัดการความเสี่ยง, HACCP สำหรับ ISO22000 : 2018, ISO/TS 22002-1, Food Defense Food Fraud

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด