ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก Knowledge Base for Import - Export

จำนวนคนดู 248 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ วิศวกรทำงานประเมินการขาย หรือ ฝ่ายขายที่ต้องเสนอราคา หรือ ผู้ที่กำลังจะทำกิจกรรมนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

•จะเลือกเงื่อนไขการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับการส่งออกแต่ละรูปแบบ

(How to choose Sales Terms & Conditions (INCOTERMS) for each Mode of Transport)

•รูปแบบและประโยชน์การใช้งานของตู้สินค้า

(Type and Usage of Containers)

•ขอบเขตและขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ

(Scope of shipment by SEA)

•ขอบเขตและขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ (Scope of shipment by AIR)

•เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก (Shipping Documents)

•การคำนวณค่าระวางขนส่งแต่ละเงื่อนไขการขนส่งสินค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

(How to calculate Freights for each Terms of Shipment)

•การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Insurance Process)

•ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

(How to manage Claim Process (if any) with Suppliers or Insurance)

•เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ เช่น L/C, O/A, B/C

(Terms of Payment for Import-Export)

•* ถาม-ตอบ (ถ้ามี) Q & A (if any)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด