บำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีมองเห็น Visual control Maintenance เชิงปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66555

จำนวนคนดู 1740 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
บำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีมองเห็น Visual control Maintenance เชิงปฏิบัติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การควบคุมด้วยการมองเห็น หรือ Visual Control เป็นเครื่องมือ ที่ทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ มีชีวิต ชีวา ใช้ดึงดูดความสนใจ ของพนักงานผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้า พนักงานผลิต และช่างโดยใช้วิธีการสื่อสาร ความเข้าใจ เรียนรู้ จากการมองเห็น ทำให้ใคร ใคร เห็นแล้ว ก็สามารถตัดสินใจได้ทันที ว่าสิ่งใดปกติ ผิดปกติ ดีขึ้นหรือ ลดลง อย่างไร เพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกัน ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยต่อการทำงาน
     ในระบบงานบำรุงรักษา PM ตั้งแต่งานทำสะอาด หล่อลื่น งานตรวจสภาพ ปรับแต่ง ขันแน่นที่เป็นพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร สามารถนำ Visual control มาประยุกต์ใช้งานได้ เพื่อ ลดการเสียขัดข้องของเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่าย และทำให้เกิดความปลอดภัยต่อการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกำไรให้กับบริษัท ด้วยวิธีง่ายๆ แต่สัมฤทธิ์ผล จากการมองเห็น
     การสัมมนานี้ จะมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติและประสบการณ์ พร้อมตัวอย่าง และVDO ให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ทักษะ นำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
สิ่งที่คุณจะได้รับ
   1.  มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำระบบบำรุงรักษาด้วยวิธีมองเห็น
   2.  มีข้อมูลตัวอย่าง ขั้นตอน วิธีการทำ ทำอย่างไร ทำให้เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น
   3.  การฝึกทักษะ ด้วยการมองเห็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุงในระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมสัมมนา เวลา 09.00 – 16.00 น.
   1. แนวคิด และหลักการของ Visual Control
   2. การประยุกต์ใช้ Visual Control  ในกระบวนการผลิต    และงานบำรุงรักษา เครื่องจักร
   3.ขั้นตอน กระบวนการ การจัดทำ Visual Control เครื่องจักร
   4.โครงสร้างสำคัญของระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM

   5. การจัดทำVisual control งานบำรุงรักษาเครื่องจักร 6 งาน   

           - งานทำสะอาด 

           - งานหล่อลื่น   

           - งานตรวจสภาพปรับแต่ง ขันแน่น    

           - งานตรวจวัดสุขภาพเครื่องจักร  

           - งานทดสอบความถูกต้อง 

           - งานซ่อม เปลี่ยน

           - การมองเห็นแผนงานบำรุงรักษา
  6. ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์งานบำรุงรักษา เพื่อค้นหาจุดควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual control )เพื่อประยุกต์ใช้ จัดทำ เครื่องจักรแต่ละประเภท เช่น มอเตอร์ พัดลม ปั้ม เกียร์ ปั้มอัดอากาศ ลูกกลิ้ง สายพานขับ โซ่ขับ อื่นๆ
  7. การมองเห็นรูปแบบการวัดประสิทธิภาพระบบซ่อม
  เช่น 7.1 การเสีย ซ่อมฉุกเฉิน (Breakdown :BD)
         7.2 เวลาการเดินเครื่องสุทธิ (Run Factor:RF)
         7.3 ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ต่อหน่วย (Cost per Unit:CPU)
  8.การมองเห็นรูปแบบด้านการจัดเก็บวัสดุอะไหล่ เครื่องมือ งานซ่อม
  9 .รายงานการปรับปรุง(Improvement Sheet)เพื่อการขยายผล
  10.ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายซ่อม ฝ่ายผลิต   วิศวกร  ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงและพนักงานควบคุมเครื่องจักร การผลิต
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีมองเห็น Visual control Maintenance เชิงปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีมองเห็น, Visual control Maintenance, Visual control Maintenance เชิงปฏิบัติ, เชิงปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด