เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 66507

จำนวนคนดู 1235 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อ คุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ ถ้าหากไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุต้นตอของปัญหาได้ ก็ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาซ้ำบ่อย ๆ
     ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเครื่องจักร ปัญหาชิ้นงาน รวมถึงปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจนถึงรากเหง้าของความเสียหายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันด้วยการแข่งขันที่สูง การวิเคาระห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุดด้วยเวลาอันสั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยในการค้นหา ต้นตอ สาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

   1. แนวคิดและบทนำ ความหมายการวิเคราะห์ปัญหา (Introduction to the Field of Root Cause Analysis)
   2. หลักการของ 5 GEN, Why-Why Analysis
   3. การวิเคราะห์สภาพปัญหา (Perform Problem Analysis)
           # 1 ปัญหาและผลกระทบ (Problem /Effect(s) of Failure)
           # 2 หลักการรวบรวมเหตุการณ์ (Evens - The Error-Change Phenomenon)
                    - หลักการบันทึกเหตุการณ์
                    - ค้นหาเหตุการณ์ด้วยหลัก 5W1H
                    - ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหา / อาการ / สาเหตุ
          # 3 สภาพความเสียหาย (Failure Modes)
                    - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
                    - การวิเคราะห์กลไกเหตุการณ์การทำงานในภาวะปกติ
                    - การจัดหมวดหมู่และระบุสภาพความเสียหาย (Failure Mold)
   4. การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis)
           # 4 ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น และ ร่องรอยหลักฐานประกอบ (Assumption and Evidence - PROACT Logic Tree)
           # 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง / กลไกการทำงานในภาวะปกติ และ กลไกการเกิดความผิดพลาด (Phenomenon Mechanism: PM)
           # 6 การเชื่อมโยงเหตุการณ์ กับกลไกที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ (Link a cause and effect / Events relate to Phenomenon Mechanism: PM)
   5. การค้นหาข้อเท็จจริง (Perform fact finding process)
           # 7 การกำหนดสมมุติฐาน และ การพิสูจน์ข้อเท็จจริง (Hypotheses Verification)
           # 8 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective and target)
           # 9 ข้อมูลยืนยัน และ ผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม (Data and Validity / Engineering)
   6. การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (Implemented Corrective Action And Preventive Action)
           # 10 การระบุประเด็นสาเหตุรากเหง้าทั้ง 3 ประเภท (3 Root Cause)
           # 11 สรุปเส้นทางความจริง โดยลำดับเหตุการณ์ย้อยรอยความผิดพลาด การวัด และ การเกิดปรากฏการณ์ความจริง (The Fact line – The Error-Change Phenomenon)
           # 12 กำหนดแนวทางแก้ไขในปัจจุบัน ปรับปรุงในอนาคต และขยายผล (Corrective Action And Preventive Action)
   7. การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools, 5 GEN, Why-Why Analysis
   8. การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านคุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา (8D Report , NCR, CAR, 5Why Analysis) ฯลฯ
   9. กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
   10. ถาม - ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G, 5G & Why Why Analysis, Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่, สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด