บริการหลังการขายพิชิตใจลูกค้าและบริหารประสบการณ์ลูกค้า

รหัสหลักสูตร: 63359

จำนวนคนดู 167 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในยุคปัจจุบันทางธุรกิจ องค์กรทั้งหลายตระหนักว่า การที่จะขายสินค้าได้ในระยะยาวนั้น องค์กรจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับบริการหลังการขายให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ซื้อไปแล้วมีอายุการใช้งานนาน และมีความซับซ้อนทางเทคนิคในองค์ประกอบของตัวสินค้า ผู้ซื้อสินค้า(ลูกค้า) จึงไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมีความคาดหวังในการพึ่งพาบริการจากองค์กรเจ้าของสินค้าภายหลังการขาย ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญในการรักษาลูกค้าระยะยาว ด้วยการบริหารใส่ใจต่อประสบการ์ของลูกค้าเพื่อให้เกิดวัฎจักรการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

•เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริการหลังการขาย

•มีวิธีการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในภาคปฏิบัติ

•มีเทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย


หัวข้อการบรรยาย:

•หลักการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการบริการหลังการขายและการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

•วงจรแห่งประสบการณ์ของลูกค้ากับการสร้างโอกาสผ่านการบริการหลังการขาย

•การวิเคราะห์”จุดเจ็บ” (Pain Points) ของลูกค้าและการเสริมสร้าง”จุดเด็ด (Gain Points) มอบให้ลูกค้า

•การเป็น”ผู้ช่วยบรรเทาทุกซ์ (Pain Reliever) แก้ปัญหาของลูกค้า

•เทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย

•เทคนิคการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราผ่านการสร้างประสบการณ์ดีๆ แก่ลูกค้า

•วิธีค้นหาผู้มุ่งหวัง และสร้างลูกค้าใหม่ผ่านลูกค้าที่คงอยู่

•วิธีการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

•วิธีการรับมือกับคำติและข้อร้องเรียนของลูกค้า

เหมาะสำหรับ:

•พนักงานขาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลลูกค้าหลังการขาย หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ


Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการหลังการขายเพื่อพิชิตใจลูกค้า