บริการหลังการขายพิชิตใจลูกค้าและบริหารประสบการณ์ลูกค้า

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริการหลังการขายพิชิตใจลูกค้าและบริหารประสบการณ์ลูกค้า
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในยุคปัจจุบันทางธุรกิจ องค์กรทั้งหลายตระหนักว่า การที่จะขายสินค้าได้ในระยะยาวนั้น องค์กรจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับบริการหลังการขายให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ซื้อไปแล้วมีอายุการใช้งานนาน และมีความซับซ้อนทางเทคนิคในองค์ประกอบของตัวสินค้า ผู้ซื้อสินค้า(ลูกค้า) จึงไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ลูกค้าจึงมีความคาดหวังในการพึ่งพาบริการจากองค์กรเจ้าของสินค้าภายหลังการขาย ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญในการรักษาลูกค้าระยะยาว ด้วยการบริหารใส่ใจต่อประสบการ์ของลูกค้าเพื่อให้เกิดวัฎจักรการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

•เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริการหลังการขาย

•มีวิธีการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในภาคปฏิบัติ

•มีเทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย


หัวข้อการบรรยาย:

•หลักการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการบริการหลังการขายและการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

•วงจรแห่งประสบการณ์ของลูกค้ากับการสร้างโอกาสผ่านการบริการหลังการขาย

•การวิเคราะห์”จุดเจ็บ” (Pain Points) ของลูกค้าและการเสริมสร้าง”จุดเด็ด (Gain Points) มอบให้ลูกค้า

•การเป็น”ผู้ช่วยบรรเทาทุกซ์ (Pain Reliever) แก้ปัญหาของลูกค้า

•เทคนิคการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม และบอกต่อจากการบริการหลังการขาย

•เทคนิคการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราผ่านการสร้างประสบการณ์ดีๆ แก่ลูกค้า

•วิธีค้นหาผู้มุ่งหวัง และสร้างลูกค้าใหม่ผ่านลูกค้าที่คงอยู่

•วิธีการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

•วิธีการรับมือกับคำติและข้อร้องเรียนของลูกค้า

เหมาะสำหรับ:

•พนักงานขาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลลูกค้าหลังการขาย หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ


วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลลูกค้าหลังการขาย หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3500 บาท +VAT 7% 245 = 3,745

(รวมเอกสารอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่มชา-กาแฟ 2 มื้อแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร บริการหลังการขายพิชิตใจลูกค้าและบริหารประสบการณ์ลูกค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการหลังการขายเพื่อพิชิตใจลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด