นันทนาการเพื่อการสร้างสุขยุค New Normal รุ่น 2

จำนวนคนดู 173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักสูตร นันทนาการสร้างสุขยุค New Normal รุ่นที่ 2

ความสุขในองค์กร คือ ต้นทุนที่สำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถจับต้องได้จากการใช้ศักยภาพเชิงบวกในการเป็นพลังขับเคลื่อนในหลายด้าน

 1] ขับเคลื่อนตัวเองเพื่อเป็นผู้มีทักษะร่วมสมัยและกล้าที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์และใช้ศักยภาพที่มีอย่างสร้างสรรค์

2] ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของทีมงาน และสื่อสาร จัดกระบวนการ บรรยากาศให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานของทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

3] ขับเคลื่อนนวัตกรรมและแสวงหาโอกาสใหม่ด้วยหัวใจนักพัฒนา และเรียนรู้อยู่เสมอ

ผมมั่นใจว่า ความสำเร็จที่น่าภูมิใจขององค์กรที่แท้จริง คือ ความสำเร็จที่องค์กรมีการเจริญเติบโต และพนักงานมีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น

หลักสูตรนี้ ออกแบบจากประสบการการทำงานสร้างสุขในชุมชน องค์กร มาอย่างยาวนาน และจัดวางมุมมองรวมถึงหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างรอบด้าน 

เหมาะมาก ๆ ครับ 

สำหรับผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติการส่งต่อความสุขและแรงปรารถนาที่จะเห็นร้อยยิ้มในองค์กรที่เบ่งบาน ๆ มิจำกัดเพียงผู้ที่ปฏิบัติการในโครงสร้างที่เป็นระบบเท่านั้น ผู้สนใจทั่วไป พาตัวเองมาร่วมรับการฝึกอบรมกับเราก็ยินดีต้อนรับครับ

วิทยากร

ที่ให้เกียรติมา แบ่งปันประสบการณ์หลักคิด ทักษะ เทคนิค ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้จริงมิใช่ในตำแหน่งหน้าที่ แต่ยังจะสามารถยกระดับกำลังใจให้ท่านได้ต่อยอดงานที่รักอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุขอีกด้วย

1] ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด เตรียมสมอง เตรียมใจอย่างไร เมื่อจะไปสร้างสุข

2] อาจารย์วันชัย สุวรรณมณี จากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาวะ นันทนาการและจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศในสถานประกอบการภาคเอกชน และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง

3] อาจารย์ เกษมสิทธิ์ ภูครองตา หรือ อาจารย์แหยม สถานี เอชอาร์ ฮาสเตชั่น ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าและรักษาบรรยากาศให้คนสุขล้นงานสุขหลาย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเปิดงานโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ.ดร.อาชภูริชญ์ น้อมเนียน กล่าวเปิดทักทายการอบรม หัวข้อสุขแท้ด้วยคุณธรรม

เต็มที่และอิ่มเอมประสบการณ์

ตามที่คาดหวังและคุ้มค่าแน่นอนครับ ผมการันตี

หวังใจจากนี้

เราจะมีเครือข่ายการทำงานสานพลังความสุขให้เป็นตกผลึกทั้งความรู้ ทักษะ และเสริมพลังซึ่งกันและกัน


ชาตรี ลุนดำ

ผู้จัดการเครือข่ายฝึกอบรมปัญญาปฏิบัติ


ไลน์ tree.dam

อาจารย์ชาตรี ลุนดำ

หัวข้ออบรมสัมมนา
นันทนาการ เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างบรรยากาศให้องค์กรเป็นสุข คนมีรอยยิ้ม

กรณีศึกษา องค์กรต้นแบบแห่งความสุขจากประสบการณ์จริง

ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมเป็นสุขในองค์กร ทุกคนมีส่วนร่วม

ความสุขคือพื้นฐานของการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Sponsored
เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี...พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2562-63

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและม...

ดูรายละเอียด
การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมการจัดเอกสารจึงสำคัญ? การทำธุรกรรมทางธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้คืองานเอกสารที่ต้องสร้าง...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ชาตรี ลุนดำ (อาจารย์ตรี)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

นักวิชาการอินดี้ นักสร้างสุขชุมชน สร้างสุของค์กร


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักสร้างสุข, newnormal, นันทนาการ, ิองค์กรสร้างสุข, นักสร้างสุขภาวะ, ชาตรี ลุนดำ