หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ The Effective Communication and Crisis Management

รหัสหลักสูตร: 67093

จำนวนคนดู 827 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ The Effective Communication and Crisis Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตามนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Crisis Mindset & Communication

 1.  ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร
 2.  กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร
 3.  เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional Analysis : TA)

Module 2 : Crisis Communication & Management

 1.  เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต
 2.  การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต
 3.  การสื่อสารในภาวะวิกฤต
 4.  การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

Module 3 : Crisis Communication Strategies

 1.  กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
 2.  Workshop : การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (กรณีศึกษา)

Module 4 : Crisis Communication & Management in Practice

 1.  Workshop : การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (เชิงปฏิบัติ)
 2.  แสดงบทบาทสมมติ ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 1.  บรรยายแบบ Active Learning
 2.  การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
 3.  กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)
 4.  สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

     เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสารรวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-เหมาะสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ The Effective Communication and Crisis Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ, เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล, กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต, การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด