เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน

จำนวนคนดู 73 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      ในยุคสมัยปัจจุบัน ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านผ่านพนักงานขาย ช่องทางขายตรง หรือรวมไปจนถึง Online shopping ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบการขายจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีให้ทันสมัยและตรงใจลูกค้ามากขึ้น หลักสูตรการอบรมในหัวข้อนี้ได้นำเอาความสัมพันธ์กันระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 3 รูปแบบมาเป็นต้นคิดในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการขายให้ทันตามความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงแง่คิดของบุคคลที่นำเสนอขายรูปแบบเดิมๆ และการขายแบบใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นำเสนอขายจริง !

     เพราะการขายที่มีคุณภาพจริงๆ นั้น ลูกค้าจะต้องเกิดการซื้อซ้ำ เกิดความสัมพันธ์อันดีกับตัวผู้ขาย และแนะนำบอกต่อ หลักสูตรการอบรมหัวข้อนี้เป็นการขายที่ทรงพลังและเป็นอาวุธสำหรับนักขายทั้งมือใหม่และพนักงานเก่าได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและหัวใจการบริการอย่างแท้จริง

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนาตนเองจากเทคนิคและกลยุทธ์การขายแบบใหม่ๆ ให้เข้ากับลูกค้าแต่ละประเภท

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ และมั่นใจในการบริการ

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยในหลักสูตรที่นำมาสอน ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ สำหรับนักบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

     6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและวิชาชีพเพื่อพัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ

     7. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์จริงเมื่อเกิดปัญหาในเรื่องการนำเสนอขาย

     8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกในเรื่องการปิดการขายในลูกค้าหลากหลายประเภท เพื่อความสำเร็จด้านงานขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 สิ่งแรกที่เราควรขาย?

 เติมยิ้มก่อนขาย

 มั่นใจในองค์กรก่อนเสนอ

 ประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการสู่การเป็นนักบริการและงานขายมืออาชีพ

 สร้างพลังใจให้ตนเองด้วยทัศนคติด้านบวกเพื่อบริการ และการขายที่เป็นเลิศ

 Super Brand Ambassadors ที่ดีควรเป็นอย่างไร

    - บุคลิกภาพที่ดีของนักบริการ

    - เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

    - สวยหล่อจากภายในด้วยการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม

 KYC ดียังไง?

 “3 สิ่งควรรู้คู่นักบริการเพื่องานขาย”

    - รู้ความต้องการ

    - รู้บริการ

    - รู้การขาย

 ทฤษฎี 3S (Sincere, smile, service)

 ประเภทของลูกค้าและบริการที่แตกต่างในแต่บุคคล

Workshop : วิเคราะห์บุคลิกภาพภายนอกของตนเอง

 ปรับทัศนคติด้านการขายด้วยทฤษฎี 2 WIN

 ประเภทของงานขาย และกระบวนการของมืออาชีพ

 การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

 เทคนิคเพิ่มพลังใจเมื่อถูกปฏิเสธการนำเสนอ

 วิธีการเอาชนะใจและจูงใจลูกค้าอย่างชาญฉลาด

 เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์

 กลยุทธ์ 4 แบบกับลูกค้า 4 ประเภท

Workshop : อ่านใจและเลือกใช้บทสนทนากับลูกค้า 4 ประเภท

 ทฤษฎี “ยิ้มได้กับ smiling curve”

 ความลับของนักขายเชิงรุก

 กลยุทธ์สร้างจุดเชื่อมโยงสู่การขายที่ลูกค้าไม่รู้ตัว

 เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว

 กระบวนการปิดการขาย

 สัญญาณการปิดการขาย

 เทคนิคการโทรติดตามผลอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการอัพเดทข้อมูลเชิงรุก

Workshop : กิจกรรมขายเนียนๆ เปลี่ยนใจโดนๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, บริหารการขายในชีวิตประจำวัน, บริหารการขาย, ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด