สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

จำนวนคนดู 640 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 มีนาคม 2564 - 10 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2564 - 22 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 81 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 • นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการเงินและผลประกอบการให้กับนักลงทุน รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักลงทุน  
 • นักลงทุนสัมพันธ์หรือ Investor Relations มีบทบาทสำคัญมากในฐานะ Financial Public Relations หรือ Financial Communications ที่รายงานตรงต่อ Chief Financial Officer : CFO
 • คอร์สนี้ จะเพิ่มทักษะสำคัญให้นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทำงานที่รับมอบหมายได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานปกติที่ต้องทำเอกสารส่งตลาดหลักทรัพย์หรืองานสร้างสรรค์ใหม่ๆ เขียนรายงาน และจัดทำเอกสารได้เอง สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆได้อย่างมีระบบ ลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนที่ต้องจ้างเอเจนซี่ รวมถึงพัฒนาการสื่อสารกับนักลงทุนให้ดียิ่งขึ้นผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ้นและน่าลงทุน
หัวข้ออบรมสัมมนา

Day I

Communication

 • การสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร
 • บทบาท หน้าที่ IR / message / media+event / target group
 • Target group : ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน พนักงาน
 • กลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีส่วนในการเป็น opinion leader ของนักลงทุน
 • สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจ
 • Skill หาประเด็น การเขียนข่าว ถ่ายภาพ
 • การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • การเขียนข่าว
 • Photo caption
 • เขียนบทความจากตัวเลข
 • เตรียมบทสัมภาษณ์
 • Monitor ข่าว และเขียนรายงาน
 • เขียนบทความจากขัอมูลตัวเลขผลประกอบการ
 • สื่อสารด้วยการพูดกับนักลงทุนให้เข้าใจง่าย

Publication

 • Annual report
 • Journal
 • 56-1
 • รายงานประชุมประจำปี ผู้ถือหุ้น บอร์ด
 • วาระการประชุม
 • จดหมายเชิญประชุม
 • Presentation

Day II

Event

 • ขั้นตอนการจัดอีเว้นท์
 • Roadshow พบนักลงทุน
 • พาเยี่ยมชมกิจการ company visit
 • ออกงาน exhibition เช่น set in the city, money expo
 • Opportune day
 • งานแถลงข่าว
 • Media interview

Online สื่อมวลชน

 • Website หน้านักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข่าวผลประกอบการ เชิญประชุม ตารางกิจกรรม IR รายงานการประชุม ข้อมูลบริษัท บทวิเคราะห์ เพื่อให้นักลงทุนสนใจ มั่นใจในการเข้ามาลงทุน
 • Email เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร ให้นักลงทุน
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์ : สวัสดีปีใหม่ วันครบรอบ Thanks Press พาเยี่ยมชมกิจการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ IR
 • รู้เทคนิคการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่องทาง
 • พัฒนาเอกสารและกิจกรรมที่ส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 • เพิ่มความน่าสนใจให้หุ้นของบริษัท

วิทยากร
ดูประวัติ

กรกนก จึงภักดี

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • CFO ที่ต้องรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ไม่ต้องมีพื้นฐานการสื่อสารมาก่อน
 • ต้องทำงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อให้งานนักลงทุนสัมพันธ์มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 18,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอเคดี โซลูชั่น จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ชยุต จึงภักดี
เบอร์โทรศัพท์ :062-956-5162
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: INVESTOR RELATIONS, IR, PR, HR, CFO, PUBLIC COMPANY

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด