บริหารงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รุ่น 11

จำนวนคนดู 120 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริษัทท่านเจอปัญหา สต๊อกสินค้าไม่ตรงหรือไม่, หาสินค้าไม่เจอ, การทำงานไม่เป็นระบบ, ต้นทุนในการดำเนินงานคลังสินค้าสูง,ไม่มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพในคลังสินค้า ,มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกวัน ลูกค้าร้องเรียนวันเว้นวัน ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่น หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ต้นทุนในคลังสินค้าต่ำลง และการบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เข้าใจและนำหลักการจัดการคลังสินค้าไปใช้งานได้

2) เพื่อให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารคลังสินค้า, หลักสูตรบริหารคลังสินค้า